Watak Menurut Tanggal Lahir Primbon Jawa - Informasi Faktual

Watak Menurut Tanggal Lahir Primbon Jawa

Watak Menurut Tanggal Lahir

Langsung saja kami akan menuliskan watak menurut tanggal kelahiran yang dikutip dari Primbon Jawa, selamat membaca.

Yen lahir ing:

 • Tanggal 1, angkuh, gedhe sedyane, yen kesandhung babar pisan wurung, dadi urusaning wong.
 • Tanggal 2, sugih anak sugih mitra, pilih kasih semu lengus, lalen.
 • Tanggal 3, sumeh prasaja, kaku gelis lejare, golongane kakon aten, nanging gemati.
 • Tanggal 4, wegig micara, akeh pikire becik, elingan sabarang.
 • Tanggal 5, micara, maratangan, mara cangkem, loma ing bojakrama.
 • Tanggal 6, busuk lalen sabarang pikir, crobo sabarang ginarap, kesed resikan tani pikire.
 • Tanggal 7, wegig micara, rada pareng maring wong wadon ingkang ala pikire saru.
 • Tanggal 8, sugih etung ala becik, sugih sadulur lan rukun ing sabarang pikire becik.
 • Tanggal 9, kakon aten, panasbaran, gelis lejare, lumrah pikire, lila sabarang.
 • Tanggal 10, pepet sumber, lalen nanging wegig pikire, dhemen wewadul ala lan becik.
 • Tanggal 11, ber pikire jubriya sumangkeyan, nanging weruh tata ala becik.
 • Tanggal 12, dhemen semu oleh, yen meneng lengus, yen receh patitis samubarang wasis.
 • Tanggal 13, limpad pamicarane, patitis wegig, kaku mung sadhela, brangasan nuli lejar.
 • Tanggal 14, sugih wicara, becik cetha weruh ing sabarang, suci lahir batin, prayoga pikire.
 • Tanggal 15, terang sabarang pikire, sedhengan, dadi pujangga, akeh wicarane kang suci.
 • Tanggal 16, busuk lalen, crobo sabarang pikire, kepara kesed sabarang gawe.
 • Tanggal 17, sugih etung ala becik, sugih saduluran, padha rukun barang pikire, prayoga suci.
 • Tanggal 18, wegig micara limpad, rada pareng madon, parengan ing ala lakune.
 • Tanggal 19, kakon aten, panasbaran gelis lejare lila barang pikire, murah bojakramane.
 • Tanggal 20, pepet pikire lalen, wekel pikire dhemen kena waduling wong ala lan becik.
 • Tanggal 21, ber pikir jubriya sumangkeyan, nanging weruh watak ala lan becik.
 • Tanggal 22, dhemen pikir molah, yen meneng bagus, yen juweh patitis nalare, kwruhe iku nyata.
 • Tanggal 23, limpad pamicara patitis, wegig, brangasan nanging sadhela bae lejar, pikire sareh.
 • Tanggal 24, suci, sugih wicara becik, cetha kawruhe, suci pikire lahir batin.
 • Tanggal 25, terang sabarang, pikir sedhengan, dadi pujangga, akeh wicarane sabarang suci.
 • Tanggal 26, busuk lalen crobo sabarang pikire, pagaweyane kesed lumuh, iku wong ala.
 • Tanggal 27, sugih etung ala becik, sugih anak sadulur, padha rukun gawe.
 • Tanggal 28, sugih wicara nyenyengit tembunge, rada pareng mring wadon kang ala pikire ngiwa.
 • Tanggal 29, kakon aten panasbaran, gelis lilih lejare, pradhah ing bojakrama.
 • Tanggal 30, gedhe piyangkuhe, gedhe begjane, yen kasandhung gedhe ora dadi ngapa.

0 Response to "Watak Menurut Tanggal Lahir Primbon Jawa"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel