Ciri Wanita Banyak Rejeki Menurut Primbon Jawa - Informasi Faktual

Ciri Wanita Banyak Rejeki Menurut Primbon Jawa

panengerane wong wadon kang akeh rejekine utawa sugih

 Dalam artikel ini kami akan menuliskan ciri wanita yang banyak rejekinya menurut Primbon Jawa.

Penengerane wong wadon kang akeh rejekine utawa sugih:

  1. Raine rupane dhadhu sarta katon urat-urate rupa biru.
  2. Mripate gilap kaya tetesing banyu, irenging mripat ireng kaya cet.
  3. Untune putih kaya putihing watu.
  4. Yen caturan karo wong ora gelem mandeng, sajak klecutan kaya dene isin, sadurunge omong gumuyu dhisik, omongane pedhot-pedhot, saben satembung leren, banjur nerusake omongane maneh.
  5. Yen lumaku saben jumangkah ngobahake badan.
  6. Yen ngadeg, dhengkule ditekuk, dadi dhengkule menongol mengarep.
  7. Dhemen mbenerake sandhangane utawa gelungane.
  8. Sirahe dhemen tumungkul karo ndeleng apa-apa sarana nglirik kaya dene ngintip-intip.
  9. Sangisoring puser, ana wulune dawa utawa akeh. 
Wong wadon kaya kasebut ing nduwur iku kabeh, duwe rejeki akeh bisa simpen dhuwit, nanging watake ora tetep, lan ora kena dipercaya setiyane marang wong lanang.

0 Response to "Ciri Wanita Banyak Rejeki Menurut Primbon Jawa "

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel