Ciri Wanita Keras Hati Menurut Primbon Jawa - Informasi Faktual

Ciri Wanita Keras Hati Menurut Primbon Jawa

panengerane wong wadon kang keras atine kudu menang karo wong lanang

 Dalam artikel kali ini kami akan menuliskan ciri wanita yang keras hatinya dan harus menang dengan laki-laki menurut Primbon Jawa.

Panengerane wong wadon kang keras atine, kudu menang kawo wong lanang.

 1. Raine bengeb (bengkak), rupane abang semu ireng, sarta gilap ngemu lenga. wangune gepeng (ceper).
 2. Balungan sarwa gedhe.
 3. Sirahe nyantuk.
 4. Alise wulune arang lan kasar.
 5. Irung lincip, nanging ora mbangir.
 6. Kupinge kebalik mengarep.
 7. Cangkeme amba njewewek.
 8. Gulu gedhe sengkek.
 9. Dhadha dawa dhengkeng.
 10. Pusere (wudele) cethek.
 11. Badane sugih wulu.
 12. Sikile katon urate akeh.
 13. Dariji tangan lan sikil kasar lan cendhak.
 14. Rambute cekak lan rambut mau kuning rupane.
Wong wadon kaya kasebut in nduwur iku kabeh kajaba atine keras, yen duwe anak, anake ora dawa umure, sarta bojone akeh susahe utawa sok mati dhisik.
 

 


0 Response to "Ciri Wanita Keras Hati Menurut Primbon Jawa "

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel