Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Wataking Pasaran Menurut Primbon Jawa

wataking pasaran

 Dalam artikel ini kami akan menuliskan tentang watak pasaran menurut Primbon Jawa yang dikutip dari Kitab Primbon Betaljemur Adammakna Kanjeng Pangeran Harya Tjakraningrat.

Wataking pasaran:

Kliwon, micara bisa nganggit basa, mengku, niteni ala becik.

Legi, mengku, sugih, lega karepe, bujukramane pradhah.

Paing, melikan sebarang, dhemen pradhah, nanging pradhahe mung ngarah misil.

Pon, pamer dunyane, dhiri, ngutuh.

Wage, kenceng wicarane, kakon aten.

 

 

Posting Komentar untuk "Wataking Pasaran Menurut Primbon Jawa "