Wataking Pasaran Menurut Primbon Jawa - Informasi Faktual

Wataking Pasaran Menurut Primbon Jawa

wataking pasaran

 Dalam artikel ini kami akan menuliskan tentang watak pasaran menurut Primbon Jawa yang dikutip dari Kitab Primbon Betaljemur Adammakna Kanjeng Pangeran Harya Tjakraningrat.

Wataking pasaran:

Kliwon, micara bisa nganggit basa, mengku, niteni ala becik.

Legi, mengku, sugih, lega karepe, bujukramane pradhah.

Paing, melikan sebarang, dhemen pradhah, nanging pradhahe mung ngarah misil.

Pon, pamer dunyane, dhiri, ngutuh.

Wage, kenceng wicarane, kakon aten.

 

 

0 Response to "Wataking Pasaran Menurut Primbon Jawa "

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel