Obat Bayi yang Terkena Sawan Menurut Primbon Jawa - Informasi Faktual

Obat Bayi yang Terkena Sawan Menurut Primbon Jawa

Obat bayi terkena sawan

 Sawan memang penyakit yang cenderung menyerang anak-anak, namun gejala yang diterima sebagai bukti adanya penyakit maupun cara-cara mengatasinya antara masyarakat yang satu dengan yang lain ada kemungkinan berbeda. Dalam artikel kali ini kami akan menuliskan obat sawan menurut Primbon Jawa.

Tamba bayi lara sawan:

  1. Godhong inggu, gagang suruh, dlingo, bawang, kabeh pinipis binanyonan sathithik, diuyahi sathithik, banjur kaperes disaring, banyune dicekokake.
  2. Godhong legundhi lan brambang kapipis, binanyonan sathithik, diuyahi sathithik kaperes disaring, banjur kacekokake.
  3. Pucuking dlingo 3 iji kabakar nganti gosong, lan adas pulawaras kapipis, banjur diwor karo jeruk pecel, kayu angin, oyod bayem, keh sathithike sapantese bae, banjur diwadhahi ing kriyuk, dibanyoni 2 mangkok kagodhog, banyune dikarekake samangkok, banjur diombekake sadina ping pindho, nganti 3 dina.
  4. Oyod brambang oyod suket lulangan, adas pulawaras, secang, bathok krambil laut, kabeh kapipis binayonan sapantese, banyune kacekokake, ampase kaborehake.
  5. Godhog sikil sawit, ganti, mesoyi, jinten, majakan, lempuyang, kabeh dimamah kang lembut, nuli disemburake kang warata.


0 Response to "Obat Bayi yang Terkena Sawan Menurut Primbon Jawa"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel