Obat Kembung Bayi Menurut Primbon Jawa - Informasi Faktual

Obat Kembung Bayi Menurut Primbon Jawa

Obat Bayi Kembung

Perut kembung adalah kondisi ketika perut terasa penuh dan terlihat membesar. Hal ini terjadi karena gas diperut terlalu banyak sehingga menyebabkan kram dan rasa tidak nyaman di perut. Dalam artikel ini kami akan menuliskan obat kembung untuk bayi menurut Primbon Jawa.

Tamba bayi kembung:

  1. Adas sajimpit, brambang siji, kedhawung sajodho dibakar mateng, kabeh kapipis, banjur kanggo tapel ing wetenge.
  2. Godhong inggu satekem lan brambang, kapipis, diwori lenga putih, kanggo tapel ing wetenge.
  3. Yen bocah grayangane panas, banjur tapelana godhong dhadhapsrep kang ijih semuruh, pinusus, banjur ditapelake.
  4. Oyod lembong 1 wit, adas pulawaras sajimpit, brambang 1, kayulegi sajenthik, kapipis binanyonan diuyahi sathithik, banyune kacekokake.
  5. Bocah kembung prayoga aja didusi, sarta sikile kiwa tengen, dlamakan, tangan kiwa tengen, epek-epek padha digosok brambang karo lenga klentik.

0 Response to "Obat Kembung Bayi Menurut Primbon Jawa"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel