Watak Bayi Menurut Hari Lahir dan Pasaran Primbon Jawa - Informasi Faktual

Watak Bayi Menurut Hari Lahir dan Pasaran Primbon Jawa

Watak Bayi Menurut Hari Lahir dan Pasaran

     Dalam artikel sebelumnya kami sudah menuliskan berbagai macam watak bayi menurut hal yang berbeda-beda yang dikutip dari Primbon Jawa. Kali ini kami akan menuliskan watak bayi menurut hari kelahiran dan pasaran dalam Primbon Jawa.

Yen lahire ing dina lan pasaran:

 • Jumuah Kliwon, yen lanang ora micara, mung sedhengan bae. Yen wadon lanas, marang wong lanang ngewani.
 • Setu Legi, cukeng, pinter golek milik, blaba, ngingua jaran, wasis sarta sugih.
 • Akad Paing, wegig, pikire prayitna, weweka, semu dhiri piyangkuh kaya amutera jagad.
 • Senen Pon, manis wicarane, bisa ngenaki pikir sasamaning wong lan bisa golek rejeki.
 • Slasa Wage, lamuh wuruk, ora micara. Yen wong wadon prayoga, bisa simpen arta.
 • Rebo Kliwon, wegig micara, ing pikir calimut marang wong wadon, mawi rusuh watak pandhita.
 • Kemis Legi, ber pikir, lumuh kaungkulan. Yen wadon luwih candhala, mring wong lanang ngewani padu.
 • Jumuah Paing, meneng, yen busuk babar pisan, yen pinter dadi panutane wong akeh, sugih kapinteran.
 • Setu Pon, bisa kriya gawene, yen lanang. Yen wadon, bisa golek melik, ambalubud.
 • Akad Wage, gedhe karepe, yen duwe pikir ora kena dipalangi. Yen wadon ala.
 • Senen Kliwon, anteng pikire, yen ijih enom bandhol sadhela, yen wis tuwa alus pikire.
 • Slasa Legi, kurang micara, yen juweh wegig, barang ing pikir apik, kapara ngutuh wekasane lana.
 • Rebo Paing, mungguh umpakan, kapara diri, lumuh kungkulan, satemene cocogan, pikire banter.
 • Kemis Pon, anteng pikire, piyangkuh, meneng, besus samubarang ora ketara, piyangkuh gemi tegese.
 • Jumuah Wage, bisa micara, juweh receh patitis, cetha nanging cengkiling, hlan nanging kerep kesandhung.
 • Setu Kliwon, bodho ngaku pinter, lalen nanging temen, lumuh maju gawe.
 • Akad Legi, lalen kurang wegig kapinterane, karemane madon, kang padha laku ala panggawe ngiwa.
 • Senen Paing, murka marang pagaweyan samubarang sedhengan, yen wadon pikire luwih prayoga.
 • Slasa Pon, kurang pikir, lumuh ing prakara, yen wadon sae, prayoga sinelir ing priyayi.
 • Rebo Wage, sedhengan barang pikire, maju ing gawe. Yen wadon candhala marang wong lanang.
 • Kemis Kliwon, kurang pikire pethel ing gawe. Yen wadon sedhengan ing pamikire iku.
 • Jumuah Legi, ela-elu ora duwe pikir dhewe, yen kalah gela jro batine, langkung susah atine.
 • Setu Paing, lanang wadona bisa golek melik, bisa simpen wicara alus utawa agal.
 • Akad Pon, kurang pikir, pracaya ing liyan. Yen wadon prayoga, bisa simpen kayane wong lanang.
 • Senen Wage, kurang pikire, bregundung atine, wani pakewuh, wani mati. Yen wadon becik.
 • Slasa Kliwon, yen busuk babar pisan yen pinter dadi pujangga utawa ngulama.
 • Rebo Legi, lumrah prasaja, njaluk gelem, dijaluki aweh. Yen wadon prayoga sabarang pikire.
 • Kemis Paing, tentrem anteng, tan amikir, maju gawe temen, dadi priyayi cendhak marang wong agung, sedhengan samubarang gawene.
 • Jumuah Pon, wegig sajroning pikir. Yen nora kaduga mlengos, ewo atine kang ala.
 • Setu Wage, lalen panggrahitane, pikire sajroning ati kaku, lengus sandhela nuli mari.
 • Akad Kliwon, murka susah karep. Yen wadon boros ing darbele.
 • Senen Legi, anteng ora dhemen micara, welu karepe. Yen wadon becik sabarang gawene.
 • Slasa Paing, isinan kaku pikire andhap patrape, lumuh mring pagaweyan. Yen wadon remen mengku kakunge.
 • Rebo Pon, kuat pikire sregep ing gawe, temen sedyane. Yen wadon gemi, nanging kaku pikire.
 • Kemis Wage, banter budine, saguh ing gawe, kuwat sabarang pakewuh. Yen wadon pikire ora lilan.

0 Response to "Watak Bayi Menurut Hari Lahir dan Pasaran Primbon Jawa"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel